Wednesday, July 26, 2017

Seuntai do'a

*_SEUNTAI DOA_*

Yaa Allah...
Yaa Rahmaan...
Yaa Rahiim...

Bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami...
Berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya...

Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka...
Bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran...

Bila mulut kami masih diizinkan berucap...
Tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran...

Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah...
Hantarkanlah ke tempat-2 yang menjadi ibadah kami...

Bila tangan kami masih dapat digerakkan...
Gerakkanlah untuk memberikan kebaikan  bagi orang lain..

Bila Matahari masih diperkenankan menyentuh  raga ini...
Sempurnakanlah cahaya-nya mulai pagi hari sampai sore hari untuk menyehatkan  tubuh kami...

Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami...
Lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya...

Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian haq kami...
Datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami, yang halalan thoyiban dari segala arah...
Agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan...

Yaa Allah...
Yaa Rabb...

Bila keluarga dan saudara-2ku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami...
Jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu...

Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-2ku ini...
Gantikanlah dgn kesehatan yang sempurna...

Serta berikanlah  sisa usia yang penuh manfaat dan barokah...

Yaa Allah...

Dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran  hidup kami...

Karuniakanlah kepada kami, sejak  hari ini sampai Kau utus malaikat-Mu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami...
Dengan Limpahan Nikmat dan Kasih Sayang-Mu...

Di akhir hayat kami, kami mohon karunia-Mu untuk husnul khatimah...

آمِيْنَ... آمِيْنَ...  يَارَبَّ الْعَـــالَمِيْنَ.....

Orang tua adalah Guru utama

Orang tua adalah Guru Pertama dan Utama Peranan orangtua dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam kaitan dengan anak-anak tidak hanya sebatas melahirkan, memberikan makan dan menyediakan tempat tinggal/rumah bagi mereka, tetapi juga menyediakan pendidikan yang baik/memadai baik pendidikan yang sifatnya formal/sekolah maupun pendidikan non formal: penanaman nilai-nilai luhur, kebiasaan-kebiasaan baik, warisan dari budaya masa lalu, penanaman nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai lainnya yang membantu anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang utuh dan berkualitas (bertumbuh secara manusiawi dan rohani).

Dalam kaitan dengan hal inilah orangtua sungguh mempunyai peranan sangat penting yang tidak dapat diwakilkan kepada pihak manapun sebab orangtua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya.

Kehadiran dan peranan Guru di sekolah atau pihak mana pun harus dilihat sebagai bantuan bagi orangtua dalam menjalankan perannya sebagai pendidik utama dan pertama.

Karena itu peranan mereka tidak boleh dimutlakkan seolah-olah menggantikan peran orangtua. Hal ini harus dihindari sebab tanggungjawab pertama dan utama dalam hal pendidikan tetap berada dalam diri orangtua.

Penanaman dan pendidikan nilai-nilai luhur itu harus dimulai dari keluarga masing-masing. Pertama-tama dalam keluarga anak-anak harus belajar mempraktekkan nilai-nilai itu dalam keseharian hidup mereka.

Melalui contoh dan teladan kongkret dari orangtua anak-anak akan semakin diyakinkan akan kebenaran dan pentingnya nilai-nilai itu dalam kehidupan bersama, sehingga mendorong mereka untuk memperjuangkan nilai – nilai yang baik tersebut.

Sebagai contoh: orangtua mengajarkan kepada anak- anak untuk bersikap jujur atau tidak berbohong kepada orang lain.

Penanaman nilai kejujuran ini akan dengan mudah diterima dan dihayati oleh anak kalau orangtua menunjukkan sikap dan keteladanan kejujuran dalam kehidupan mereka. Bila sikap itu ditunjukkan oleh orangtua maka tidak akan sulit untuk menunutut atau mengharapkan anak bersikap jujur.

Contoh dan teladan dari orangtua menjadi unsur yang sangat penting dalam penanaman atau pengajaran nilai-nilai/ keutamaan-keutamaan kepada anak-anak mereka. Jadi, sikap dan kebiasaan dari orangtua akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan perilaku seorang anak.

Oleh karena itu, orangtua sebagai guru pertama dan utama hendaknya memberikan contoh yang baik dalam hal sikap, kebiasaan tutur kata / kesopanaan, bagi anak – anak mereka sejak kecil agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berkualitas bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Baca juga : Di Web utama ya
Bahasan disana baru sampe dalam bab ini